امروز: سه شنبه 9 خرداد 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
توصیف محیط‌های متخلخل و بررسی معادلات حاکم بر آن 17,000 دانلود
هیدرودینامیک مغناطیسی، پارامترها و قوانین حاکم بر آن 24,000 دانلود
معرفی نانوسیال، ویژگی‌ها و روابط حاکم بر خواص آنها 23,000 دانلود
تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل 78,000 دانلود
مبانی نظری تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل 34,000 دانلود
پرسشنامه تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط 7,000 دانلود
پروپوزال تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل 18,000 دانلود
کنسرو مواد غذایی و تشریح مراحل آن 33,000 دانلود
تحلیل صور خیال در شاهنامه فردوسی و بررسی ترکیبها و تصاویر در آن 69,000 دانلود
ابزارهای اعتباری بانک برای اعطای تسهیلات به مشتریان و فرآیند نظارتی بر آنها 27,000 دانلود
بررسی الگوهای تلفیق در برنامه درسی و ارائه الگویی مناسب 37,000 دانلود
پرسشنامه بررسی مدیریت آموزشی در مدارس شاهد شهر تهران 5,000 دانلود
بررسی مدیریت آموزشی در مدارس شاهد شهر تهران 45,000 دانلود
بررسی تطبیقی و سیر تحولات احزاب سیاسی در ایران 145,000 دانلود
ارزیابی تاثیرات کاربرد فناوریهای اطلاعاتی بر ابعاد ساختار سازمانی 125,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی تاثیرات کاربرد فناوریهای اطلاعاتی بر ابعاد ساختار سازمانی 55,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی تاثیرات کاربرد فناوریهای اطلاعاتی بر ابعاد ساختار سازمانی 15,000 دانلود
بررسی وجود شاخص های آزادی و نهادمندی در رقابتهای حزبی در ایران 19,000 دانلود
بررسی تکثر سیاسی احزاب قبل و بعد از انقلاب در ایران 25,000 دانلود
پیشینه فعالیت حزبی و زمینه های فعالیت احزاب در ایران 24,000 دانلود
بررسی مباحث تئوریک در احزاب سیاسی 18,000 دانلود
مبانی نظری بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی 49,000 دانلود
پروپوزال بررسی تاثیر میزان بكارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی 15,000 دانلود
مطالعه سینتیک هیدروژن زدایی پروپان و واکنش های جانبی با کاتالیزور پلاتین، قلع/اکسید آلومینیوم (Al2O3) 11,000 دانلود
یک مدل تصمیم گیری یکپارچه برای مسائل تصمیم گیری چند معیاره (MADM) در برنامه ریزی روند تولید افزوده 23,000 دانلود
مشکل تخصیص مکان برای سیستم حمل و نقل درون شهری، در یک شرکت بزرگ با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری 18,000 دانلود
آثار شرط ضمان در عقود اذنی 21,000 دانلود
شرط ضمان در عقود اذنی 37,000 دانلود
ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی ها و اثرات آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد 65,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی ها و اثرات آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه 29,000 دانلود
پرسشنامه ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی ها و اثرات آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه 4,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی ها و اثرات آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه 16,000 دانلود
کاربرد پلیمرهای مزوپور 6,000 دانلود
مدلسازی تغییرپذیری مکانی و زمانی از آلودگی هوا مربوط به ترافیک: مدلهای رگرسیون ساعتی مورد استفاده برای کربن سیاه 14,000 دانلود
آنالیز کارخانه مقیاس کوچک جفت شده اکسایشی با فرایند متان 15,000 دانلود
موتور احتراق داخلی 48,500 دانلود
خالص سازی (تخلیص) DNA از سلولهای زنده 7,000 دانلود
ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از نگاه دبیران دوره دبیرستان 116,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از نگاه دبیران دوره دبیرستان 59,000 دانلود
پرسشنامه ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از نگاه دبیران دوره دبیرستان 4,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از نگاه دبیران دوره دبیرستان 19,000 دانلود
مشخصات عمومی و کلی انواع زئولیت با بررسی کاربردهای مختلف آنها 16,000 دانلود
طبقه بندی زئولیتها و فرآیند تولید آنها 12,000 دانلود
حاصلخیزی خاک با زئولیت 5,000 دانلود
تاریخچه،خواص،مزایا و معایب زئولیت 8,000 دانلود
بررسی ساختار شیمیایی زئولیت های طبیعی و مزایای استفاده از آنها به عنوان اصلاح کننده خاک های کشاورزی 5,000 دانلود
ساختمان،فرمول،انواع،پیدایش و خواص زئولیت 17,000 دانلود
رویکردهای انتخاب مخاطب در رادیو با تاکید بر خلاقیت در ساخت برنامه های آن 37,000 دانلود
بررسی ژنوم ارقام سیب با استفاده از مارکرها در سطح مولكول DNA 57,000 دانلود
توابع، عقود احسانی و عقود احتمالی در رفع ابهام در مورد معامله 25,000 دانلود