امروز: جمعه 11 فروردین 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
ارزیابی مشارکت مردمی و شوراها در ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی 69,000 دانلود
ارزیابی چگونگی توسعه کشاورزی در ایران 12,000 دانلود
حذف یونهای فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با جاذب نانوحفره SBA-15 اصلاح شده 99,000 دانلود
بررسی برداشتهای متفاوت و بعضا مغرضانه در مورد مسایل حقوقی زنان 35,000 دانلود
بررسی نظرات مختلف در باب شخصیت زن و تفاوت آن با مرد از نگاه اسلام و پیامبر 22,000 دانلود
مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث 20,000 دانلود
پروپوزال بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث 20,000 دانلود
تولید زیرکن به روش گرد فلزکاری و ارزیابی علل متفاوت پروسه بر ویژگیهای کامپوزیت 65,000 دانلود
پروپوزال بازتاب مضمون مرگ و شهادت در شعر شعرا 29,000 دانلود
پروپوزال بررسی تطبیقی نگاه ایمانوئل کانت و علامه جعفری به وجدان اخلاقی 12,000 دانلود
بررسی عوامل عدم رغبت مردم و سازمانها از پوششهای بیمه 35,000 دانلود
بررسی تطبیقی نگاه ایمانوئل کانت و علامه جعفری به وجدان اخلاقی 85,000 دانلود
ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران 99,000 دانلود
نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل داده ها ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران 45,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران 25,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران 29,000 دانلود
ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران 5,000 دانلود
تاثیر مهاجرت افغان بر امنیت ملی ایران با تاکید بر مساله اشتغال 49,000 دانلود
مبانی نظری بررسی ارتباط بین رضایت شغلی کارمندان و رضایت ارباب رجوع 49,000 دانلود
پروپوزال بررسی ارتباط بین رضایت شغلی کارمندان و رضایت ارباب رجوع 25,000 دانلود
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی کارمندان و رضایت ارباب رجوع 149,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان شرکت مخابرات 49,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان شرکت مخابرات 29,000 دانلود
آشنایی با صنعت طیور 13,000 دانلود
رشد و عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentumMill.) تحت تاثیر سطح مختلف کاربرد اسید جیبرلیک 6,000 دانلود
اصول عام و خاص اشتغال زنان در ایران و قوانین بین المللی 45,000 دانلود
مقایسه نگاه ایمانوئل کانت و علامه جعفری به وجدان اخلاقی 21,000 دانلود
بررسی حقوقی اثرات اِشغال نظامی 17,000 دانلود
تحلیل شعر دفاع مقدس 9,000 دانلود
تشریح اشغال و نحوه تحقق آن 12,000 دانلود
شعر انقلاب و فرهنگ شهادت در آن 8,000 دانلود
مراجع بین المللی حاکم بر اِشغال و عوامل موثر بر آن 29,000 دانلود
مضامین ایثار و شهادت در ادبیات شعر دفاع مقدس 9,000 دانلود
نمونه های اِشغال نظامی در سطح بین المللی 7,000 دانلود
ارزیابی روابط ژنتیکی تنوع انواع سیب به کمک مارکر SSR 85,000 دانلود
الگوها و روشهای سرمایه فکری 18,000 دانلود
تشریح مفهومی و مدلهای رضایت شغلی و توسعه منابع انسانی با گذری بر نتایج پژوهشها 49,000 دانلود
وجدان اخلاقی از نگاه علامه جعفری 35,000 دانلود
مبانی نظری دیدگاه کانت درباره وجدان اخلاقی 35,000 دانلود
بررسی فناوری و و فرآیند تولید ماءالشعیر 85,000 دانلود
ارزیابی اشتغال زنان در رتبه های مهم سیاسی در ایران و قوانین بین المللی 39,000 دانلود
انعکاس موضوع مرگ و شهادت در شعر دفاع مقدس 79,000 دانلود
استقلال در دوره نوجوانی و تاثیر خانواده و محیط بر آن 37,000 دانلود
ارزیابی علل عدم تمایل افراد به بیمه 45,000 دانلود
ارزیابی اشتغال زنان از نگاه های متفاوت 35,000 دانلود
ارزیابی ارتباط کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارمندان 15,000 دانلود
تاثیر مهارت ارتباطی مدیران بر رضایت شغلی کارکنان بازرسی 9,000 دانلود
گوشت گاو در رژیم غذایی آمریکا 11,000 دانلود
ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ایران 12,000 دانلود
غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک : پذیرش مصرف کننده و ارزیابی احساسی 19,000 دانلود